RECHTSGEBIEDEN

 

Advocatenkantoor Delgado betreft een algemene praktijk, waar u in beginsel met al uw meest voorkomende juridische problemen terecht kunt. Omdat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen daarvan, kunt u bij het kantoor naast procedurele rechtsbijstand ook terecht voor preventief juridisch advies.

Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht:

 • incasso

 • naleving overeenkomsten
 • opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • (letsel)schade en aansprakelijkheid
 • consumentenrecht
 • huurrecht

Arbeidsrecht:

 • ontslag
 • loonvorderingen
 • ziekte/arbeidsongeschiktheid
 • reorganisatie

Personen-, Familie- en erfrecht:

 • echtscheiding
 • alimentatie
 • omgangsregeling
 • erfenissen

Strafrecht:

 • (verkeers)overtredingen
 • geweldsdelicten
 • vermogensdelicten
 • boetes
 • taakstraffen
 • rijbewijzen