Kosten

Particulieren

Het eerste kennismakingsgesprek kost u slechts € 54,-, waarna u vrijblijvend kunt beslissen de zaak te laten rusten, zelf op te pakken of aan uw advocaat uit handen te geven.

Het advocatenkantoor hanteert voor particulieren inkomensafhankelijke advocaatkosten, waardoor de kosten van uw advocaat (in vergelijking met andere advocaten) vaak lager zullen zijn dan verwacht.

gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u een belastbaar inkomen heeft van minder dan € 25.600,- als alleenstaande of € 36.100,- als gezin en geen vermogensbelasting betaalt, komt u meestal voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. U wordt dan pro deo met een toevoeging bijgestaan, waardoor de advocaatkosten naast uw eigen bijdrage (groten)deels vergoed worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat zal in het eerste kennismakingsgesprek aan de hand van uw belastingaanslag/jaaropgave en recente inkomenspecificatie nagaan of u voor deze regeling in aanmerking komt.

Komt u niet voor deze regeling in aanmerking dan bedragen de advocaatkosten afhankelijk van uw inkomen € 140,- tot € 170,- per uur exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. Gemiddeld bedragen uurtarieven van andere kantoren circa € 200,-, dus hier betaald u een stuk minder. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u deze kosten vaak onder bepaalde voorwaarden helemaal vergoed, waardoor u per saldo niets betaalt.

Bedrijven

Het advocatenkantoor hanteert voor bedrijven een standaardtarief van € 180,- per uur. Voor starters jonger dan 3 jaar en non-profit organisaties geldt echter een speciaal tarief van € 150,- per uur. Het eerste adviesgesprek voor een zaak kost u slechts € 90,-.

Voor incasso’s van geldvorderingen t/m € 10.000,- respectievelijk t/m € 25.000,- hanteert het advocatenkantoor een speciaal incassotarief van € 100,- respectievelijk € 150,- per uur.

Onbeperkt telefonisch juridisch advies

Tevens bestaat de mogelijkheid een abonnement af te sluiten, waarbij u een jaar lang onbeperkt telefonisch juridisch advies kunt krijgen tegen een vast bedrag. De kosten van dit abonnement bedragen € 450,- per jaar exclusief BTW bij bedrijven tot en met 5 personeelsleden. Per extra personeelslid betaalt u € 50,-. Daarnaast profiteren abonnementhouders van een aangepast tarief van € 150,- per uur.

Alle genoemde (uur)tarieven zijn exclusief 5% kantoorkosten, 21% BTW en eventuele kosten van ingeschakelde derden (deurwaarder, gemeenten, rechtbank etc.).